Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘โน้ตเพลงนางครวญ 2 ชั้น’

หนึ่งในเพลงไทยเดิมที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปนอกจากเพลงที่ได้ยินกันบ่อยๆ เช่น เพลงลาวดวงเดือน 2 ชั้น เพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น ก็มักจะได้ยินคนเอ่ยถามหรือขอให้นักดนตรีไทยบรรเลงให้ฟังเป็นประจำ โดยเฉพาะ”ขิมสาย”มักถูกขอให้บรรเลงเพลงนี้เป็นพิเศษ (แม้ว่าบางครั้งผู้ขออาจไม่รู้จักทำนองเพลงเลยก็ตาม) เพลงที่เรากำลังพูดถึงนี้คือเพลงนางครวญ 2 ชั้น ซึ่งเพลงนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากวรรณกรรมชื่อดังเรื่อง”คู่กรรม” ที่ถูกนำมาสร้างเป็นละครและภาพยนต์ซึ่งได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเพลงนี้เกี่ยวข้องอยู่ในฉากสำคัญฉากหนึ่งของเรื่อง คือตอนที่นางเอก (อังศุมาลิน)นั่งบรรเลงขิมเพลงนี้อยู่บนเรือน จนโกโบริได้ยินและตามขึ้นไปดูนั่นเอง..

ประวัติเพลงนางครวญ ของเก่าเดิมมีอัตราจังหวะ 3 ชั้น สันนิษฐานว่ามีที่มาจากทำนองเพลงมอญรำดาบ 2 ชั้น หรือไม่ก็เพลงนางร่ำ 2 ชั้น(ในตับนเรศวร์ชนช้างตามตำรามโหรี) ซึ่งผู้แต่งน่าจะเป็นคนเดียวกับผู้แต่งเพลง สุดสงวน เพื่อให้มีสำนวนทำนองคู่กันและแต่งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน สำเนียงเพลงแสดงความหมายตามชื่อเพลง คือการคร่ำครวญรำพึงรำพันความเศร้าโศกของผู้หญิงส่วนทำนองเพลงนางครวญ 2 ชั้น ในปี 2476 นายมนตรี ตราโมทได้ประพันธ์ขึ้นโดยตัดแต่งจากทำนองเพลงนางครวญ 3 ชั้น(เดิม)โดยประพันธ์อัตราจังหวะชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถา โดยเลียนทำนอง 2 ชั้นและชั้นเดียวจากเพลงสุดสงวน

(ที่มา ;ประชุมเพลงเถาของไทย;ประวัติและบทร้อง,สำเนียง มณีกาญจน์และสมบัติ จำปาเงิน,น.41)

(ภาพจาก google)

เพลงนางครวญ ชั้น

ท่อน ๑

ดรฟซ – ท – ดํ รํดํทดํ ฟรรร – ซ – ฟ – ร – ด ทดํซล ทรํดํท
– – – – ทดํซล ทดํซล ทดํซซ – ล – ซ – ฟ  – ด รมดร – – – –
ซซรซ ฟมรร ซซรซ ฟมรร ซซฟซ ลซฟร ฟซดร ฟซลท
– – – – รํดํซล ทดํซล ทดํซซ ดํลซฟ ซลซดํ ทลซฟ ซลฟซ

ก.ต.

ท่อน ๒

– – –  ซ – ซซซ ดํรํดํล – ซ – ฟ – ล – ซ – ฟ – – – มรม ดรรร
– – –  ร – รรร ฟรซฟ – ร – ด – ฟซล ซลทดํ ทดํซล ทรํดํท
– – – – – ซ – รํ ดํดํทดํ ฟรรร – ซ – ฟ – ร – ด ทดํซล ทรํดํท
– – – – รํดํซล ทดํซล ทดํซซ ดํลซฟ ซลซดํ ทลซฟ ซลฟซ

ก.ต.

เพลงไพเราะดี ลองฝึกเล่นกันดูนะคะ 😀

Advertisements

Read Full Post »